Tarieven

ERELOON
Het standaarduurloon bedraagt € 125,00, maar kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals ervaring, complexiteit, inzet, en het behaalde resultaat.

Het uurloon kan naar boven of naar beneden worden aangepast op basis van de specifieke kenmerken van de zaak of de financiële omstandigheden van de cliënt.
Pro Deo diensten zijn beschikbaar voor cliënten die voldoen aan de inkomenscriteria en wiens dossier wordt aanvaard door het Bureau voor Juridische Bijstand.

KANTOORKOSTEN
Opening van het dossier: € 55,00
Kopie: € 0,25
Briefwisseling: € 10,00 per brief

EXTRA KOSTEN
Parkeerkosten en aangetekende zendingen worden berekend volgens de werkelijke kosten.

Fax, fotokopieën, e-mail, telefoon, digitale beeldverwerking, financiële verrichtingen en uitzonderlijke portkosten hebben elk een specifiek tarief.
Vragen over tarieven? contact