Ons kantoor is aangesloten bij de Eerste Raad. Dit betekent dat voor een eerste verkennend consult van 20 minuten slechts een vast bedrag van € 25,00 in rekening wordt gebracht.
In geval van huwelijksproblemen of een vertroebelde relatie met uw partner, bieden wij begeleiding en advies. Wij verschaffen helderheid over uw rechten en plichten bij echtscheiding, inclusief situaties waarin u niet gehuwd bent, maar wel uit elkaar wilt gaan. Wij staan ook klaar om u te adviseren over het indexeren, innen en aanpassen van onderhoudsgeld. Bovendien bieden we ondersteuning bij problemen rondom adoptie, erkenning en ontkenning van vaderschap.

Ontvangt u een dagvaarding vanwege een verkeersovertreding of ongeval? Heeft u schade geleden door een ongeval? Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dekt uw verzekeraar de kosten van uw advocaat. Wij bieden deskundige bijstand en vertegenwoordiging in dergelijke zaken.


Of u nu voor de Correctionele rechtbank moet verschijnen of als burgerlijke partij betrokken bent, wij staan klaar om u te ondersteunen. We helpen u bij het voorbereiden van uw verdediging of het opstellen van uw burgerlijkepartijstelling.Als handelaar of bedrijf komt u wellicht in aanraking met wanbetalers die uw facturen niet voldoen. Wij zijn gespecialiseerd in het innen van de verschuldigde hoofdsom, rente en eventuele schadevergoeding volgens vooraf afgesproken voorwaarden.Zijn uw factuur- en verkoopsvoorwaarden nog up-to-date? Twijfelt u aan de geldigheid van rente en schadevergoedingen? Wenst u dat uw contracten worden nagekeken of nieuwe overeenkomsten worden opgesteld? Wij bieden deskundig advies en hulp om uw documenten up-to-date te maken en aan te passen aan de huidige vereisten.Als verhuurder ondervindt u problemen met achterstallige betalingen of het niet voldoen van de huurwaarborg door uw huurder. Wellicht zoekt u een op maat gemaakt huurcontract. Ook kan het zijn dat uw huur geïndexeerd moet worden. Als huurder worden uw rechten aangetast door gebreken in het pand dat u huurt. Heeft u vragen over pacht, prijzij, pachtoverdracht en meer? Wij bieden advies en ondersteuning om uw huur- en pachtzaken te regelen.

Ons kantoor biedt een bewindvoeringsdienst om cliënten te helpen bij het beheren van hun financiële zaken. Dit omvat het beheren van facturen, en het regelen van budgettering om financiële stabiliteit te bevorderen.Bij Advocatenkantoor De Witte bieden we ondersteuning bij collectieve schuldenregelingen. We staan klaar om u door dit proces te begeleiden om financiële stabiliteit te bereiken.