1. Eerste raad
2. Personen en familierecht
3. Uw verdediging voor de Politierechtbank
4. Strafrecht
5. Invorderingen
6. Opstellen van factuurvoorwaarden en contracten
7. Huur en pacht
8. Andere rechtsmateries

1. Eerste raad


Ons kantoor is aangesloten bij de Eerste Raad.
Concreet komt dit er op neer dat er bij een eerste verkennende consultatie van 20 minuten
slechts een forfait wordt gerekend van 25 €.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>

2. Personen en familierecht


Wat moet ik doen als het slecht gaat in mijn huwelijk?
Welke stappen kan ik ondernemen als de relatie met mijn partner vertroebeld is.
Wat zijn mijn rechten en plichten bij echtscheiding. Wat gebeurt er als we uit elkaar
willen gaan, maar niet gehuwd zijn. Hoe wordt het onderhoudsgeld geïndexeerd.
Hoe krijg ik onderhoudsgeld of hoe kan dit worden aangepast.
Welke problemen kunnen er ontstaan bij adoptie, erkenning, ontkenning vaderschap….


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>

3. Uw verdediging voor de Politierechtbank


U krijgt een dagvaarding in de bus om te verschijnen voor de Politierechtbank omdat U
te snel gereden hebt, een ongeval veroorzaakte, …Of U leed schade door een ongeval.
Indien U verzekerd bent in rechtsbijstand dan neemt Uw verzekeraar de erelonen en
kosten van Uw advocaat voor haar rekening.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>

4. Strafrecht


U dient te verschijnen voor de Correctionele rechtbank of dient als burgerlijke partij Uw
nota burgerlijke partijstelling voor te bereiden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>

5. Invorderingen


Als handelaar of bedrijf krijgt U vroeg of laat te maken met een schuldenaar die nalaat Uw
factuur te betalen. Wij zorgen voor recuperatie van de verschuldigde hoofdsom, interesten
en schadebeding aan vooraf duidelijk afgesproken condities.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>

6. Opstellen van factuurvoorwaarden en contracten


U bent er niet meer zo zeker van of Uw factuur- en verkoopsvoorwaarden nog up to date zijn.
U twijfelt aan Uw interesten en schadebeding. U wenst Uw contracten te laten nazien of er
dienen nieuwe overeenkomsten te worden opgesteld.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>

7. Huur en pacht


U verhuurt een onroerend goed en Uw huurder laat na te betalen of de huurwaarborg te
voldoen. U wenst een gepersonaliseerd huurcontract. Uw huur dient geïndexeerd te worden.
U bent huurder en er zijn heel wat gebreken in het door U gehuurde pand. Wat zijn Uw
rechten? U hebt vragen over pacht, prijzij, pachtoverdracht,…


----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>8. Andere rechtsmateries

In ons kantoor wordt een algemene rechtspraktijk gevoerd met de nodige specialisaties binnen
en buiten het kantoor, zodat steeds een optimale dienstverlening kan gegarandeerd worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- <top>
 
nt